Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

​Update thông tin các đơn vị thu gom rác thải trên tàu năm 2024 của Cảng TC-HICT

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Update thông tin các đơn vị thu gom rác thải trên tàu năm 2024 của Cảng TC-HICT HICT 13/05/2024 PDF

​TB: Về chính sách đối với dịch vụ container rỗng tại cảng TC-HICT

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 THÔNG BÁO RỖNG TC - HICT 06.05.24 HICT 06/05/2024 PDF

​Thư mời chào giá bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thư mời chào giá bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa HICT 25/04/2024 PDF

​Thông báo này thay thế cho Thông báo số 398/TB-HICT ngày 08/04/2024.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo nghỉ lễ 2024 VNM HICT 17/04/2024 PDF
2 Holiday announcement 2024 ENG HICT 17/04/2024 PDF

THÔNG BÁO: Về việc khai báo thông tin cảng đích/cảng chuyển tải trên ePort đối với container hàng Hạ Bãi Chờ Xuất tàu

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo về Cảng chuyển tải HICT 16/04/2024 PDF

Kế hoạch làm hàng dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam, ngày Quốc tế Lao động và ngày lễ Quốc Khánh

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo Giỗ Tổ 30 4 1 5 2024 VNM HICT 09/04/2024 PDF
2 Thông báo Giỗ Tổ 30 4 1 5 2024 ENG HICT 09/04/2024 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 HICT - THƯ NGỎ CẢNG XANH HICT 02/04/2024 PDF

​THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU CHỈNH HỦY HÓA ĐƠN 2024

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU CHỈNH HỦY HÓA ĐƠN 2024 HICT 05/02/2024 PDF

​​Thông báo Về việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Cảng xanh giai đoạn 2023-2025 tại Cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT): Căn cứ theo các văn bản chỉ đạo của TCT Tân Cảng Sài Gòn cũng như thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển Cảng Xanh giai đoạn 2023-2025, ngày 29/12/2023 Cảng TC-HICT đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường Hải Phòng tổ chức buổi "Tuyên truyền hướng dẫn Phổ biến nâng cao hiểu biết và nhận thức về bảo vệ môi trường, phổ biến nâng cao nhận thức về Cảng Xanh" cho các Cán bộ, công nhân viên và các đơn vị vệ tinh đang hoạt động tại Cảng. Thực hiện các hành động thiết thực nhằm mục tiêu phấn đấu TC-HICT sẽ đạt danh hiệu Cảng Xanh trong năm 2024.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Hoạt động Tuyên truyền HICT 04/01/2024 PDF
2 HICT Kế hoạch Cảng Xanh 2023-2025 HICT 04/01/2024 PDF

​Thông báo: Về việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Cảng xanh giai đoạn 2023-2025 căn cứ theo: Văn bản số 3191/TCg-BCĐ ngày 30/09/2023 của TCT Tân Cảng Sài Gòn về việc ‘Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển cảng xanh giai đoạn 2023-2025 của TCT tại các công ty thành viên và Kế hoạch số 1238A/KH-HICT ngày 02/11/2023 về việc “Xây dựng và phát triển hệ thống “Cảng Xanh” giai đoạn 2023-2025 của Công Ty TNHH Cảng Container Quốc Tế Tân Cảng Hải Phòng.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 HICT Kế hoạch Cảng Xanh 2023-2025 HICT 03/01/2024 PDF
2 3. TCT - 30.09.2023 Công văn Về việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Cảng xanh giai đoạn 2023-2025 HICT 03/01/2024 PDF