Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

​THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU CHỈNH HỦY HÓA ĐƠN 2024

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU CHỈNH HỦY HÓA ĐƠN 2024 HICT 05/02/2024 PDF

​​Thông báo Về việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Cảng xanh giai đoạn 2023-2025 tại Cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT): Căn cứ theo các văn bản chỉ đạo của TCT Tân Cảng Sài Gòn cũng như thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển Cảng Xanh giai đoạn 2023-2025, ngày 29/12/2023 Cảng TC-HICT đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường Hải Phòng tổ chức buổi "Tuyên truyền hướng dẫn Phổ biến nâng cao hiểu biết và nhận thức về bảo vệ môi trường, phổ biến nâng cao nhận thức về Cảng Xanh" cho các Cán bộ, công nhân viên và các đơn vị vệ tinh đang hoạt động tại Cảng. Thực hiện các hành động thiết thực nhằm mục tiêu phấn đấu TC-HICT sẽ đạt danh hiệu Cảng Xanh trong năm 2024.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Hoạt động Tuyên truyền HICT 04/01/2024 PDF
2 HICT Kế hoạch Cảng Xanh 2023-2025 HICT 04/01/2024 PDF

​Thông báo: Về việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Cảng xanh giai đoạn 2023-2025 căn cứ theo: Văn bản số 3191/TCg-BCĐ ngày 30/09/2023 của TCT Tân Cảng Sài Gòn về việc ‘Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển cảng xanh giai đoạn 2023-2025 của TCT tại các công ty thành viên và Kế hoạch số 1238A/KH-HICT ngày 02/11/2023 về việc “Xây dựng và phát triển hệ thống “Cảng Xanh” giai đoạn 2023-2025 của Công Ty TNHH Cảng Container Quốc Tế Tân Cảng Hải Phòng.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 HICT Kế hoạch Cảng Xanh 2023-2025 HICT 03/01/2024 PDF
2 3. TCT - 30.09.2023 Công văn Về việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Cảng xanh giai đoạn 2023-2025 HICT 03/01/2024 PDF

​Điều chỉnh thời gian tiếp nhận container hàng xuất trước không quá 05 ngày so với thời điểm dự kiến tàu đến Cảng (ETA).

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo thời gian tiếp nhận hàng xuất 2024 HICT 11/12/2023 PDF

​TB: KẾ HOẠCH LÀM HÀNG TẠI TC-HICT TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo Tết dương lịch và âm lịch 2024 VNM HICT 07/12/2023 PDF

​THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN MIỀN WEBSITE EPORT TẠI TC-HICT.

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN MIỀN WEBSITE EPORT HICT PDF

​Update thông tin các đơn vị thu gom rác thải trên tàu năm 2023 của Cảng TC-HICT

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo Update mail Cảng TC-HICT Năm 2023 HICT PDF
2 Thông báo Update mail Cảng TC-HICT Năm 2023 HICT PDF

​Nhằm thực hiện theo nội dung Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 52a TT 38/2015/TT-BTC về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế XNK và quản lý thuế với hàng hóa XNK; khi đưa hàng hóa vào khu vực Cảng biển, cũng như để thuận tiện cho khách hàng làm quen với thao tác trong quá trình cập nhật thông tin số tờ khai trên ePort, TC-HICT xin thông báo Khách hàng sau khi hạ hàng xuất tại Cảng và mở tờ khai hàng xuất sẽ cần phải cập nhật thông tin số tờ khai lên hệ thống ePort từ ngày 01/10/2023

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo cập nhật số tờ khai PDF

Để đảm bảo duy trì hoạt động và phục vụ cho các Hãng tàu, Đại lý Hãng tàu và khách hàng một cách tốt nhất trong dịp lễ Quốc khánh,  chúng tôi xin thông báo kế hoạch làm hàng tại TC-HICT trong dịp lễ như sau

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo Quốc Khánh 2 9 2023 VNM HICT 01/09/2023 PDF

​Từ ngày 01/06/2023, áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt tại Cảng. Đối với các giao dịch phát sinh trực tiếp tại Quầy thủ tục, KH có thể lựa chọn một trong các hình thức thanh toán sau: Chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của TC-HICT; Quét mã QR trực tiếp tại Quầy; Sử dụng thẻ ATM thanh toán thông qua máy POS tại Quầy thủ tục

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo áp dụng thanh toán không tiền mặt HICT 01/06/2023 PDF