Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

​Update thông tin các đơn vị thu gom rác thải trên tàu năm 2023 của Cảng TC-HICT

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo Update mail Cảng TC-HICT Năm 2023 HICT PDF
2 Thông báo Update mail Cảng TC-HICT Năm 2023 HICT PDF

​Nhằm thực hiện theo nội dung Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 52a TT 38/2015/TT-BTC về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế XNK và quản lý thuế với hàng hóa XNK; khi đưa hàng hóa vào khu vực Cảng biển, cũng như để thuận tiện cho khách hàng làm quen với thao tác trong quá trình cập nhật thông tin số tờ khai trên ePort, TC-HICT xin thông báo Khách hàng sau khi hạ hàng xuất tại Cảng và mở tờ khai hàng xuất sẽ cần phải cập nhật thông tin số tờ khai lên hệ thống ePort từ ngày 01/10/2023

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo cập nhật số tờ khai PDF

Để đảm bảo duy trì hoạt động và phục vụ cho các Hãng tàu, Đại lý Hãng tàu và khách hàng một cách tốt nhất trong dịp lễ Quốc khánh,  chúng tôi xin thông báo kế hoạch làm hàng tại TC-HICT trong dịp lễ như sau

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo Quốc Khánh 2 9 2023 VNM HICT 01/09/2023 PDF

​Từ ngày 01/06/2023, áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt tại Cảng. Đối với các giao dịch phát sinh trực tiếp tại Quầy thủ tục, KH có thể lựa chọn một trong các hình thức thanh toán sau: Chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của TC-HICT; Quét mã QR trực tiếp tại Quầy; Sử dụng thẻ ATM thanh toán thông qua máy POS tại Quầy thủ tục

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo áp dụng thanh toán không tiền mặt HICT 01/06/2023 PDF

Từ ngày 01/04/2023, thực hiện dịch vụ cảng điện tử (ePort) đối với 100% tác nghiệp Kiểm Dịch Kiểm Hóa

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 100% KDKH HICT 01/04/2023 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 IMDG REGULATION 2023 01/03/2023 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 OOG REGULATION 2023 HICT 01/03/2023 PDF

​TC-HICT xin gửi thư tới Quý công ty về việc đề nghị cung cấp báo giá Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện cảng tại TC-HICT năm 2023

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thư đề nghị báo giá Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện cảng TC-HICT năm 2023 HICT 15/02/2023 PDF

​TC-HICT gửi thư tới Quý công ty về việc đề nghị cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa tại TC-HICT năm 2023

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thư đề nghị báo giá Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa tại cảng TC-HICT năm 2023 HICT 15/02/2023 PDF