Skip Ribbon Commands
Skip to main content
HICT cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng sà lan cho container hàng và container rỗng giữa HICT và các cảng khác tại Hải Phòng cũng như các tỉnh miền Bắc khác, tạo thuận tiện và tiết kiệm chi phí cho Quý khách hàng