Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

# Name Position Office phone Mobile phone Email
1 Tổ trưởng TBSX 02253 765 499 (Ext: 4081) operation.center@hict.net.vn
2 Vi tính tổng hợp 02253 765 499 (Ext: 4083) gen.doc@hict.net.vn
3 Kế hoạch bãi 02253 765 499 (Ext: 4084 or 4085) yard.plan@hict.net.vn
4 Kế hoạch tàu 02253 765 499 (Ext: 4086) vessel.plan@hict.net.vn
5 Cổng vào 02253 765 499 (Ext: 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094)
6 Cổng ra 02253 765 499 (Ext: 4095, 4096, 4097, 4098)
7 Điều độ hiện trường 02253 765 499 (Ext: 4099)

PHÒNG KỸ THUẬT

# Name Position Office phone Mobile phone Email
1 Mr. Nguyễn Văn Đông Phó giám đốc kỹ thuật 02253 765 499 (Ext: 4110) 0908 505 558 dong.nv@hict.net.vn
2 Đội công trình 02253 765 499 (Ext: 4111)
3 Đội kỹ thuật cơ giới 02253 765 499 (Ext: 4112)
4 Đội điện nước 02253 765 499 (Ext: 4113)
5 Đội hiện trường 02253 765 499 (Ext: 4115)
6 Thủ kho 02253 765 499 (Ext: 4114)

PHÒNG KINH DOANH

# Name Position Office phone Mobile phone Email
1 Ms. Bùi Thị Ngọc Diệp Giám đốc kinh doanh 02253 765 499 (Ext: 4041) 0978 361 461 diep.btn@hict.net.vn
2 Marketing 02253 765 499 (Ext: 4042) mkt@hict.net.vn
3 Hóa đơn văn phòng 02253 765 499 (Ext: 4043) chi.tk@hict.net.vn
4 Chăm sóc khách hàng

1800 1188 nhánh 2 phím 1

csv@hict.net.vn

5 Thương vụ 02253 765 499 (Ext: 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051) billing@hict.net.vn

HOTLINE

# Name Position Office phone Mobile phone Email
1 CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

1800 1188 nhánh 2 phím 1  (MIỄN PHÍ)

csv@hict.net.vn

2 TRỰC BAN SẢN XUẤT 0869 300 900 operation.center@hict.net.vn