Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  • Tại HICT - một cảng trung chuyển quốc tế, các container được xếp lên một tàu khác và chuyển tới điểm đến cuối cùng ở nước ngoài
  • Trung chuyển quốc tế không những tiết kiệm chi phí mà còn tiết kiệm thời gian so với những chuyến đi thẳng