Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tìm

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 MẪU BBĐC HÓA ĐƠN CẦN XUẤT HĐ ĐC (2024).docx ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SAI MÃ SỐ THUẾ 32 Kb 23/01/2024 WORD
2 MẪU BBĐC HÓA ĐƠN CẦN XUẤT HĐ ĐC và CV HOÀN TIỀN ĐI KÈM.docx ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SAI SỐ TIỀN, CẦN HOÀN TIỀN) (2024) 42 Kb 23/01/2024 WORD
3 MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN KHÔNG CẦN XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH (2024).docx MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN KHÔNG CẦN XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH 30 Kb 23/01/2024 WORD
4 MẪU CV HOÀN TIỀN (TT 2 LẦN CÙNG MỘT MÃ LÔ TRÊN E-PORT).docx MẪU CV HOÀN TIỀN (TT 2 LẦN CÙNG MỘT MÃ LÔ TRÊN E-PORT 23 Kb 22/01/2024 WORD
5 .MẪU_CV ĐỀ NGHỊ HOÀN TIỀN TT THỪA (KHÔNG XỬ LÝ HÓA ĐƠN).docx MẪU CV ĐỀ NGHỊ HOÀN TIỀN TT THỪA (KHÔNG XỬ LÝ HÓA ĐƠN) 28 Kb 22/01/2024 WORD
6 MẪU BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN và CV HOÀN TIỀN ĐI KÈM (2024).docx MẪU BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN và CV HOÀN TIỀN ĐI KÈM 43 Kb 23/01/2024 WORD