Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tìm

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 Domestic Tariff 2024 (VNM).pdf Biểu đối nội từ 15.03.2024 của TC-HICT 5.701 Kb 08/03/2024 PDF
2 Biểu đối nội từ 02.2023 (VNM) Biểu đối nội từ 02.2023 của TC-HICT 8.894 Kb 31/01/2023 PDF
3 Biểu đối nội 2022 - VNM.pdf Biểu đối nội năm 2022 của TC-HICT 8.094 Kb 19/12/2022 PDF
4 Biểu giá nội địa _ 2021 _ VNM.pdf 7.315 Kb 19/12/2022 PDF

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 International Tariff 2024 (VNM).pdf Biểu đối ngoại từ 15.03.2024 của TC-HICT 3.653 Kb 08/03/2024 PDF
2 Biểu đối ngoại từ 02.2023 (VNM) Biểu đối ngoại từ 02.2023 của TC-HICT 5.504 Kb 31/01/2023 PDF
3 Biểu đối ngoại 2022 - VNM.pdf Biểu đối ngoại năm 2022 của TC-HICT 4.354 Kb 19/12/2022 PDF
4 Biểu giá quốc tế _ 2021 _ VNM.pdf 4.474 Kb 19/12/2022 PDF