Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tìm

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 ONE BOOKING 363 Kb 01/02/2023 PDF
2 CMA-CGM BOOKING 304 Kb 01/02/2023 PDF
3 COSCO BOOKING 286 Kb 01/02/2023 PDF
4 HLC BOOKING 417 Kb 01/02/2023 PDF
5 HMM BOOKING 286 Kb 01/02/2023 PDF
6 MAERSK BOOKING 293 Kb 01/02/2023 PDF
7 SITC BOOKING 292 Kb 01/02/2023 PDF
8 MSC BOOKING 294 Kb 01/02/2023 PDF
9 WanHai BOOKING 444 Kb 01/02/2023 PDF

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 HD eport KDKH.pdf Hướng dẫn khai báo tính năng Rút đóng kiểm hóa trên ePort 998 Kb 20/03/2023 PDF
2 Hướng dẫn khai báo EDO theo số Bill of Lading 841 Kb 03/10/2022
3 Hướng dẫn Tách lô từ Masterbill sang Housebill 560 Kb 30/11/2021
4 HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CONTAINER HÀNG SỬ DỤNG LỆNH GIAO HÀNG ĐIỆN TỬ EDO 705 Kb 30/11/2021 PDF
5 HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CONTAINER HÀNG SỬ DỤNG LỆNH GIAO HÀNG GIẤY 970 Kb 30/11/2021 PDF
6 Hướng dẫn Eport Hạ bãi chờ xuất 2021.pdf 1.349 Kb 23/08/2021 PDF
7 Mau dang ky dich vu EPort HICT 101 Kb 03/02/2021 WORD

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 SITC EDO 205 Kb 03/10/2022 PDF
2 YANGMING EDO Mẫu lệnh giao hàng của hãng tàu Yang Ming 267 Kb 07/12/2021 PDF
3 OOCL EDO Mẫu lệnh giao hàng của hãng tàu OOCL 158 Kb 07/12/2021 PDF
4 ONE EDO Mẫu lệnh giao hàng của hãng tàu ONE 248 Kb 07/12/2021 PDF
5 MAERSK EDO Mẫu lệnh giao hàng của hãng tàu Maersk 105 Kb 07/12/2021 PDF
6 HAPAG-LLOYD EDO Mẫu lệnh giao hàng hãng tàu Hapag-Lloyd 116 Kb 07/12/2021 PDF

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 Quy định về tiếp nhận hàng nguy hiểm tại HICT 66 Kb 03/12/2019 PDF
2 Quy định về tiếp nhận và xếp dỡ container hàng quá khổ, quá tải tại HICT 315 Kb 03/12/2019 PDF