Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO: Về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận container xuất tàu tại Cảng Container Quốc Tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT)

Ngày cập nhật: 11/12/2023 Ngày phát hành: 11/12/2023

​Điều chỉnh thời gian tiếp nhận container hàng xuất trước không quá 05 ngày so với thời điểm dự kiến tàu đến Cảng (ETA)..

Responsive image

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA