!!! THÔNG BÁO !!!:BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 01/10/2023, TC-HICT CHÍNH THỨC NGỪNG HỖ TRỢ CẬP NHẬT SỐ TỜ KHAI ĐỐI VỚI CÁC CONTAINER HÀNG HẠ BÃI CHỜ XUẤT. KHÁCH HÀNG BẮT BUỘC PHẢI BỔ SUNG SỐ TỜ KHAI TRÊN PHẦN MỀM EPORT TRƯỚC ETB ĐỂ CONTAINER ĐỦ ĐIỀU KIỆN XUẤT TÀU.
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nội dung đang được cập nhật