Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 TB về việc xử lý hóa đơn HICT 01/07/2021 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 TB thực hiên eport 100% với hàng xuất HICT 15/05/2021 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo chính sách LOLO 01/04/2021 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo chính sách LOLO 01/04/2021 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo Tết Dương và Tết Âm 2021 VNM 25/12/2020 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thư mời scan HICT 18/11/2020 PDF

​​

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo Quốc khánh 2-9 2020 VN (1) HICT 20/08/2020 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thư mời_compressed HICT 18/08/2020 PDF