Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tìm

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 Hướng dẫn Eport Hạ bãi chờ xuất 2021.pdf 1.349 Kb 23/08/2021 PDF
2 Hướng dẫn Eport-EDO tại TC-HICT 2021 1.714 Kb 11/03/2021 PDF
3 Mau dang ky dich vu EPort HICT 101 Kb 03/02/2021 WORD
4 Hướng dẫn sử dụng ePort.pdf 869 Kb 19/08/2019 PDF

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 Hướng dẫn Tách lô từ Masterbill sang Housebill 560 Kb 23/08/2021

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 Quy định về tiếp nhận hàng nguy hiểm tại HICT 66 Kb 03/12/2019 PDF
2 Quy định về tiếp nhận và xếp dỡ container hàng quá khổ, quá tải tại HICT 315 Kb 03/12/2019 PDF