Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tìm

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 SITC EDO 205 Kb 03/10/2022 PDF
2 YANGMING EDO Mẫu lệnh giao hàng của hãng tàu Yang Ming 267 Kb 07/12/2021 PDF
3 OOCL EDO Mẫu lệnh giao hàng của hãng tàu OOCL 158 Kb 07/12/2021 PDF
4 ONE EDO Mẫu lệnh giao hàng của hãng tàu ONE 248 Kb 07/12/2021 PDF
5 MAERSK EDO Mẫu lệnh giao hàng của hãng tàu Maersk 105 Kb 07/12/2021 PDF
6 HAPAG-LLOYD EDO Mẫu lệnh giao hàng hãng tàu Hapag-Lloyd 116 Kb 07/12/2021 PDF

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 Quy định về tiếp nhận hàng nguy hiểm tại HICT 66 Kb 03/12/2019 PDF
2 Quy định về tiếp nhận và xếp dỡ container hàng quá khổ, quá tải tại HICT 315 Kb 03/12/2019 PDF