Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tìm

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 Biểu giá nội địa TC-HICT 2021 7.315 Kb 29/03/2021 PDF
2 Domestic tariff 2020_VNM.pdf 7.092 Kb 19/12/2019 PDF
3 Domestic Tariff 2019 VNM Biểu giá đối nội năm 2019 Cảng HICT 6.314 Kb 31/07/2019 PDF

# Tên Mô tả Dung lượng Ngày Loại tập tin
1 Biểu giá quốc tế TC-HICT 2021 4.474 Kb 29/03/2021 PDF
2 International tariff 2020_VNM.pdf 4.760 Kb 19/12/2019 PDF
3 International Tariff 2019 VNM Biểu giá đối ngoại năm 2019 Cảng HICT 4.639 Kb 31/07/2019 PDF