Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 HSYC chào giá dẫu nhớt mỡ.pdf 30/06/2020 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 HSYC chào giá dẫu nhớt mỡ.pdf 30/06/2020 PDF

​Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) thực hiện mời chào giá đối với: "Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị PCCC năm 2020 tại TC-HICT". Nội dung cụ thể thư mời chào giá theo file đính kèm. Thời hạn gửi thư chào giá từ 17/06/2020 đến 10h00 ngày 24/06/2020.Các đơn vị quan tâm vui lòng liên hệ:​ - Anh Nguyễn Văn Phúc (Phòng Kỹ thuật – Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng) - Khu Đôn Lương, Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng, Việt Nam - SĐT: 02253.765.499. Di động: 0972202713 - Email: phuc.pv@hict.net.vn. ​​Trân trọng thông báo! ​

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thư mời chào giá dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị PCCC năm 2020 tại TC-HICT HICT PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 TB số 010620-01 - Thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền HICT 01/06/2020 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Official letter ref the depth at TC-HICT HICT PDF