Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

​​

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo Quốc khánh 2-9 2020 VN (1) HICT 20/08/2020 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 TB số 180820-01 - Thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền HICT 18/08/2020 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thư mời_compressed HICT 18/08/2020 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thư mời 06/08/2020 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thư mời lắp đặt đèn chiếu sáng giàn lạnh B11,B12 17/07/2020 PDF

​Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá dịch vụ cung cấp dầu mỡ nhớt cho TC-HICT ​

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 TB070720.01 Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá HICT 07/07/2020 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 HSYC chào giá dẫu nhớt mỡ.pdf 30/06/2020 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 HSYC chào giá dẫu nhớt mỡ.pdf 30/06/2020 PDF