Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đồng ý

Để đảm bảo duy trì hoạt động và phục vụ cho các Hãng tàu, Đại lý Hãng tàu và Khách hàng một cách tốt nhất trong dịp lễ Quốc Khánh năm 2021, chúng tôi xin thông báo kế hoạch làm hàng tại Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) trong dịp lễ như sau: 

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo Quốc Khánh 2 9 2021 VN 02/09/2021 PDF
2 Thông báo Quốc Khánh 2 9 2021 EN 02/09/2021 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 TB về việc xử lý hóa đơn HICT 01/07/2021 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 TB thực hiên eport 100% với hàng xuất HICT 15/05/2021 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo chính sách LOLO 01/04/2021 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo chính sách LOLO 01/04/2021 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo Tết Dương và Tết Âm 2021 VNM 25/12/2020 PDF

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thư mời scan HICT 18/11/2020 PDF

​​

# Nội dung văn bản Đơn vị phát hành Ngày hiệu lực Loại tập tin
1 Thông báo Quốc khánh 2-9 2020 VN (1) HICT 20/08/2020 PDF